PROGRAM PRO VÝSTAVNÍ SÍŇ CHRUDIM na rok 2017

ALENA ANDERLOVÁ A MAREK TOMAN

23. listopadu 2016 - 29. ledna 2017 

V rámci literárně-výtvarné výstavy se spolu setkají malířka Alena Anderlová (1977) a spisovatel Marek Toman (1967). 

Alena Anderlová, absolventka ateliéru Michaela Rittsteina na Akademii výtvarných umění, se věnuje figurální malbě – jejími obrazy se procházejí lidé, zvířata, stroje, tematizuje však i města a krajiny. K budování svých obrazových světů používá širokou paletu výrazových prostředků: klasickou malbu štětcem, stopy sprejů, různých válečků, otisků šablon a koláží, přičemž velký důraz klade zejména na  zachycení světla pomocí precizní práce s barvou. Díky tomu jsou její díla plná magické atmosféry, tajuplného étosu a podprahového napětí. Tento rys její malířskou tvorbu spojuje s fikčními světy spisovatele Marka Tomana, v jehož tvorbě, zejména v posledním, velmi úspěšném románu Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese (Argo, 2014), nalezneme tajemství, napětí, chytře gradovaný příběh a četné historické a kulturní aluze.  

ROMAN TRABURA 

2. března - 16. dubna 2017 

Roman Trabura (1960) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze až v devadesátých letech, neboť za předchozího režimu, jak sám uvádí, ani neviděl důvod proč to zkoušet. Jeho výtvarná tvorba tedy začala vznikat až v dospělém věku a možná proto se od počátků držela v jasném, promyšleném tematickém rozpětí. V jeho rámci však autor neustále zkoumal nové formální postupy, které dosud proměňuje jako had svlékající kůži, přičemž vychází z bohaté, někdy až nespoutané imaginace, jež diváka okouzluje a zároveň provokuje.

Mezi klíčová a stále přítomná témata patří v jeho tvorbě především krajinomalba v podobě jakýchsi vnitřních krajin, které se vztahují k reálnému, fyzickému světu. Tyto a také cyklus městských katastrof či portrétů představí autor ve Výstavní síni Chrudim na jaře roku 2017. 

MICHAL BURGET

26. dubna - 18. června 2017 

Malíř a grafik Michal Burget se narodil v Náchodě (1970), kde také v současné době žije. Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění, prošel ateliérem grafiky i malby a dokonce klasické malby. Teoretici nazývají jeho práci kritickým romantismem. Tento protimluv dosti přesně popisuje nejen velmi precizní a přesto i svůdně poetické Burgetovy obrazy, ale i naši dobu. Nejsme tak naivní, abychom slovům dobro, spravedlnost, pravda, doopravdy věřili. Skrze záměrně filmové vidění vyjadřuje autor v malbě a grafice dramata s nádechem frašky a falešné idyly. Trosky vojenské techniky uprostřed panenské přírody působí jako vpád do ráje. A konec starých časů zažíváme prakticky nepřetržitě každý den…

Výstava bude připravena ve spolupráci s kurátorkou Martinou Vítkovou.

 

UMĚLECKÁ SBÍRKA DĚL MĚSTA CHRUDIM 

3. - 30. srpna 2017 

 

IVANA ŠTENCLOVÁ

15. listopadu - 31. prosinec 2017 | 9. ledna - 21. ledna 2018

Absolventka Akademie výtvarných umění, ateliéru Jitky Svobodové, výtvarnice Ivana Štenclová (1980) se v rámci své tvorby věnuje především portrétu a figuře, přičemž se stále nemůže nasytit možností, které tato témata nabízejí. Vinou se jako Ariadnina nit celou její tvorbou, jež zahrnuje kresby tužkou, fixy, malby vykapávané injekční stříkačkou, obrazy splétané z provazů, kabelů a drátů, až po díla vypalovaná laserem do plechové či dřevěné matrice. Výstava s pracovním názvem „Ab ovo“ na podzim roku 2017 představí retrospektivní shrnutí autorčiny pestré, avšak koherentní a invenční tvorby.