Igor GRIMMICH / Radek FRIDRICH - KRAJINOU

Datum: Čtvrtek, 7. února 2013
Místo: Výstavní síň v Divadle Karla Pippicha

Igor Grimmich (1979) je nedávným absolventem Akademie výtvarných umění, jedním z nejtalentovanějších studentů ateliéru Michaela Rittsteina. Jeho nový cyklus maleb směřuje k poznání krajiny severních Čech, opuštěné a zpustošené, ale jinde malebné a kypící. Tematizuje ji ve svých monochromních malbách, v nichž i přes barevný minimalismus dokáže vystihnout podstatné rysy této krajiny. Radek Fridrich (1968) je několikrát oceněným básníkem – naposledy laureátem ceny Magnesia litera 2012 za básnickou sbírku Kroa kroa, v níž reflektuje tutéž krajinu i její historii. Jeho minimalistické, a přesto výpravné básnické i prozaické texty dokonale vystihují rozporuplnou atmosféru této oblasti. Ze spojení těchto dvou autorů může vyplynout nové pochopení tématu české krajiny, jež může být neotřelým, originálním způsobem interpretována návštěvníkovi výstavy.

Igor Grimmich (1979) je nedávným absolventem Akademie výtvarných umění, jedním z nejtalentovanějších studentů ateliéru Michaela Rittsteina. Jeho nový cyklus maleb směřuje k poznání krajiny severních Čech, opuštěné a zpustošené, ale jinde malebné a kypící. Tematizuje ji ve svých monochromních malbách, v nichž i přes barevný minimalismus dokáže vystihnout podstatné rysy této krajiny. Radek Fridrich (1968) je několikrát oceněným básníkem – naposledy laureátem ceny Magnesia litera 2012 za básnickou sbírku Kroa kroa, v níž reflektuje tutéž krajinu i její historii. Jeho minimalistické, a přesto výpravné básnické i prozaické texty dokonale vystihují rozporuplnou atmosféru této oblasti. Ze spojení těchto dvou autorů může vyplynout nové pochopení tématu české krajiny, jež může být neotřelým, originálním způsobem interpretována návštěvníkovi výstavy.