Komentovaná prohlídka s autory a kurátorkou výstavy Nositelé Ceny ARSkontakt 2009

komentovaná prohlídka výstavy s autory a kurátorkou
Datum: Neděle, 28. března 2010 v 15:00 hodin
Místo: Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

     

 

Komentovaná prohlídka 28. 3. 2010 

V neděli 28. března proběhla ve výstavní síni komentovaná prohlídka výstavy „Nositelé Ceny ARSkontakt 2009“, a to za přítomnosti dvou autorů, prvního oceněného Martina KRAJCE a nositele třetí ceny, Jakuba TAUŠE. Tomáš NĚMEC v současné době pobývá na stáži v Holandsku, takže komentář k jeho tvorbě zazněl jen zprostředkovaně v rámci kurátorského výkladu.

Komentovaná prohlídka byla zahájena v 15 hodin proslovem kurátorky Kateřiny Tučkové, která návštěvníky obeznámila s koncepcí výstavy, tedy s faktem, že v současné chvíli ve Výstavní síni Chrudim v Divadle Karla Pippicha vystavuje nejmladší, teprve nastupující generace výtvarníků, přičemž ji reprezentují tři zástupci, kteří byli v loňském roce zvoleni odbornou porotou, která je vyhodnotila jako tři nejzajímavější malíře ze všech ateliérů českých vysokých výtvarných škol.

Beseda s autory proběhla v rámci moderovaného rozhovoru s kurátorkou, ale do diskuse se zapojovalo i publikum. Tím komentovaná přehlídka získala neformální charakter a proběhla za uvolněné atmosféry a velmi příjemných podmínek.

Součástí komentované prohlídky byl i následně promítaný film BASQUIAT tematizující skutečnost uměleckého zrání a cesty autorů na výsluní odborné i laické veřejnosti. Tento film byl vybrán jako doklad strastiplné cesty nejmladších umělců k pozornosti galeristů a uměleckého trhu. Společným jmenovatelem s právě probíhající výstavou byla nejen věková kategorie a společné cíle J. M. Basquiata a dvou zúčastněných autorů, ale také fakt, že i M. Krajc s J. Taušem byli v minulosti členy graffiti subkultury, z jejíhož středu právě Basquiat vyšel.

 

Fotogalerie