Igor GRIMMICH, Petr HOLUB, Lukáš MIFFEK, Irena KŘIVÁNKOVÁ (autoři) & Michael RITTSTEIN, Stefan MILKOV, Pavel BRÁZDA, Vladimír KOKOLIA (vyzvaní autoři) - VÝZVA

Datum: Čtvrtek, 11. dubna 2013
Místo: Výstavní síň v Divadle Karla Pippicha

Cílem tohoto výstavního projektu je snaha o sblížení autorů nejmladší a starší tvůrčí generace v procesu společné výstavy, na níž budou tito participovat. Vybraní autoři nejmladší generace byli kurátorkou požádáni, aby VYZVALI ke spolupráci (každý z nich) jednoho umělce ze starší generace, jehož práce si váží a s nímž by chtěli vejít v umělecký dialog. Bude jim tak umožněno spolupracovat s autorem, s nímž by se bez těchto umělých okolností třeba nikdy nedostali do užšího styku. Zároveň jejich výběr naznačuje, kteří autoři jsou pro nastupující generaci umělců klíčoví a které cesty se jim zdají hodné následování. Výzvu přijali autoři tak klíčoví, jako je Pavel Brázda, Stefan Milkov, Vladimír Kokolia nebo Michael Rittstein.