THE PRAGUE STUCKISTS

výstava
Datum: Čtvrtek, 20. ledna 2011 v 17:00 hodin
Místo: Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

               

20.1.–27.2.2011

Na konci 90. let v Londýně vznikla skupina, kterou spojil odstup od konceptuálního umění, jež hrálo na tehdejší výtvarné scéně primární roli. Cílem této skupiny bylo znovu emancipovat umění tvořené v klasickém řádu – malbu a sochu, přičemž důležitým kritériem programu byl i důraz na řemeslnou kvalitu uměleckých děl. Autoři ve skupině sdružení tak poprvé veřejně vynesli ideu, která rezonovala uměleckou obcí, a brzy se k ní připojila řada skupin v dalších zemích, která přijala jméno původní londýnské buňky: STUCKISTÉ. Stuckisté proto, že jejich umění bylo v porovnání s hypermoderním konceptualismem jaksi „stuck,“ zaražené v minulosti, v klasickém přístupu k obrazu či soše. Termín je to zjevně ironický, ale to byl ve své době i název pro impresionisty. A takový příběh postupně vzniká i kolem skupiny Stuckistů: z původně několikačlenné skupiny je nyní hnutí, které má 209 skupin ve 48 zemích světa. Včetně České republiky. Kolem teoretika Roberta Janáse se zde sdružují umělci ve skupině The Prague Stuckists. Jejich tvorbu představí výstava ve Výstavní síni Chrudim a na vernisáži zažijete něco neobvyklého: díky malému časovému odstupu od udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého zažijete, jak se autoři jiného smýšlení umí konfrontovat se současným konceptualismem. Tombola s výhrami součástí programu!

Vystavující autoři: Robert Janás, Jiří Hauschka, Filip Kudrnáč, Lukáš Orlita, Jaromír 99, Jan Spěváček, Martin Salajka, Jaroslav Valečka, Markéta Urbanová

Doprovodné programy: hudební večírek s vystoupením literátů sympatizujících s myšlenkou Stuckismu. 
 

 

Fotogalerie